Avrupada’da Türk Toplumu İçin: İş, Kültür ve Yaşam Rehberi

Son güncelleme: 5 Nisan 2024

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürleri açıklar ve gizlilik haklarınızı ve yasaların sizi nasıl koruduğunu açıklar.

Kişisel verilerinizi sunmuş olduğumuz hizmeti sürdürmek ve iyileştirmek için kullanırız. Sunulan hizmeti kullanarak, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.

Yorum ve Tanımlar
Tercüme

Baş harfi büyük olan kelimeler, aşağıdaki koşullarda tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünseler de aynı anlamı taşıyacaktır.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları için:

• Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için Sizin için oluşturulan benzersiz bir hesap anlamına gelir.
• Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır) Avrupada.NL’yi işaret eder.
• Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka herhangi bir cihaza yerleştirilen ve birçok kullanımı arasında o web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.
• Atıfta bulunulan ülke: Hollanda
• Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
• Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
• Hizmet, Web Sitesini ifade eder.
• Hizmet Sağlayıcı, verileri Şirket adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Şirkete Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.
• Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.
• Web sitesi, https://avrupada.nl adresinden erişilebilen Avrupada.NL’ye aittir.
• Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizi Toplama ve Kullanma
Toplanan Veri Türleri
Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, Sizden, Sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak, tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
• E-posta
• Ad ve soyad
• Telefon numarası
• Adres, İl, Posta Kodu, Şehir
• Kullanım verisi

Kullanım verisi

Kullanım Verileri, Hizmet kullanılırken otomatik olarak toplanır.
Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz gibi bilgileri içerebilir. tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri.
Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla eriştiğinizde, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, cep telefonunuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri.
Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.
İzleme Teknolojileri ve Çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri depolamak için Çerezler ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:
• Tanımlama Bilgileri veya Tarayıcı Tanımlama Bilgileri. Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesi veya bir Çerez gönderildiğinde belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak Çerezleri kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarınızı Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece, Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.
• Flaş Çerezler. Hizmetimizin belirli özellikleri, tercihleriniz veya Hizmetimizdeki etkinliğiniz hakkında bilgi toplamak ve depolamak için yerel olarak depolanmış nesneleri (veya Flash Tanımlama Bilgilerini) kullanabilir. Flash Tanımlama Bilgileri, Tarayıcı Tanımlama Bilgileri için kullanılanlarla aynı tarayıcı ayarları tarafından yönetilmez. Flash Çerezlerini nasıl silebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen “Yerel paylaşılan nesneleri devre dışı bırakmak veya silmek için ayarları nerede değiştirebilirim?” bölümünü okuyun. https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_ adresinde bulunabilir
• Web İşaretçileri. Hizmetimizin ve e-postalarımızın belirli bölümleri, web işaretçileri olarak bilinen küçük elektronik dosyalar (net gif’ler, piksel etiketleri ve tek-p olarak da adlandırılır) içerebilir.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:
• Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.
• Hesabınızı yönetmek için: Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için. Sağladığınız Kişisel Veriler, Size kayıtlı bir kullanıcı olarak sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.
• Bir sözleşmenin ifası için: Satın aldığınız ürünler, kalemler veya hizmetler için satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yapılan herhangi bir sözleşmenin geliştirilmesi, uygunluğu ve üstlenilmesi.
• Sizinle iletişime geçmek için: Sizinle e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya bir mobil uygulamanın güncellemelerle ilgili anlık bildirimleri veya güvenlik güncellemeleri dahil işlevler, ürünler veya sözleşmeli hizmetlerle ilgili bilgilendirici iletişimler gibi diğer eşdeğer elektronik iletişim biçimleriyle iletişime geçmek için , uygulanması için gerekli veya makul olduğunda.
• Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlere benzer sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında Size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak için.
• Taleplerinizi yönetmek için: Bize gelen taleplerinize katılmak ve yönetmek için.
• İş transferleri için: Bilgilerinizi bir birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, yeniden yapılanma, tasfiye veya varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının sürekli olarak veya iflasın, tasfiyenin bir parçası olarak değerlendirilmesi veya gerçekleştirilmesi için kullanabiliriz. veya Hizmet kullanıcılarımız hakkında tarafımızca tutulan Kişisel Verilerin aktarıldığı varlıklar arasında yer aldığı benzer bir işlem.
• Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve Hizmet, ürünlerimiz, hizmetlerimiz, pazarlama ve deneyiminizi değerlendirmek ve geliştirmek gibi başka amaçlar için kullanabiliriz.
Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:
• Hizmet Sağlayıcılarla: Kişisel bilgilerinizi Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek, Sizinle iletişime geçmek için Hizmet Sağlayıcılarla paylaşabiliriz.
• İş transferleri için: Kişisel bilgilerinizi herhangi bir birleşme, Şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete satın alınması ile bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya devredebiliriz.
• Bağlı Kuruluşlarla: Bilgilerinizi bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz, bu durumda bu bağlı kuruluşların bu Gizlilik Politikasına uymalarını zorunlu kılacağız. İştirakler, ana şirketimizi ve bizim kontrol ettiğimiz veya bizimle ortak kontrol altında olan diğer bağlı kuruluşları, ortak girişim ortaklarını veya diğer şirketleri içerir.
• İş ortaklarıyla: Size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için Bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.
• Diğer kullanıcılarla: Kişisel bilgileri paylaştığınız veya diğer kullanıcılarla ortak alanlarda başka bir şekilde etkileşime geçtiğinizde, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıda herkese açık olarak dağıtılabilir.
• Sizin rızanızla: Kişisel bilgilerinizi Sizin rızanızla başka herhangi bir amaç için ifşa edebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.
Şirket ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amacıyla saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere bilgileriniz, Şirketin faaliyet ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Bu, bu bilgilerin, veri koruma yasalarının Sizin yetki alanınızdan farklı olabileceği eyalet, il, ülke veya diğer resmi yargı yetkisi dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabileceği ve bu bilgisayarlarda saklanabileceği anlamına gelir.
Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onayın ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin sözleşmenizi temsil eder.
Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve Kişisel Verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır. Verileriniz ve diğer kişisel bilgileriniz.
Kişisel Verilerinizin İfşası
Ticari işlemler

Şirketin bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olması durumunda Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.

Belirli koşullar altında, kanunen gerekliyse veya resmi makamların (örneğin bir mahkeme veya bir devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Şirket’in Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.

Diğer yasal gereklilikler

Şirket, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:
• Yasal bir yükümlülüğe uymak
• Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak
• Hizmetle bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak
• Hizmet Kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak
• Yasal sorumluluğa karşı koruyun

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği Bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çabalarken, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmez. 13 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya vasi iseniz ve çocuğunuzun Bize Kişisel Veriler sağladığının farkındaysanız, lütfen Bize Ulaşın. Ebeveyn izni doğrulaması olmadan 13 yaşın altındaki herhangi birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bilgilerinizi işlemek için yasal dayanak olarak rızaya güvenmemiz gerekiyorsa ve ülkeniz bir ebeveynden onay gerektiriyorsa, bu bilgileri toplamadan ve kullanmadan önce ebeveyninizin onayını isteyebiliriz.
Reklamlar

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde istatistik amacıyla tarafımızca veya reklam veren ortaklarımızca (Google AdSense (TM) ) bilgisayarınıza çerez bırakılabilir. Bu çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. İnternetteki ve/veya sitemizdeki hareketleriniz için istatistik tutmak amacıyla web tarayıcınıza yerleştirilir. Ayrıca yine istatistik ve favorilerinizi tespit etmek amacıyla açtığınız oturumlar ve kullandığınız IP adresi kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgileriniz satılmaz, amacı dışında kullanılmaz.

Google Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilirsiniz.

İlgi Alanınıza Dayalı Reklamcılık

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz süre içerisinde reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktayız. Bu şirketler, sitemize ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, elektronik posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamlarını size göstermek için kullanabilir.

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, görüntülediğiniz web sitesinde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google, DART çerezlerini kullanarak kullanıcılarınıza, sitenize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar.

Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilir. http://www.google.com/privacy_ads.html

İçerik Yönergeleri Google reklamlarının bulunduğu siteler, aşağıdakileri içermez veya bu türdeki içeriğe bağlantı vermez:

Pornografi, yetişkinlere veya erişkinlere uygun içerik.
Şiddet öğeleri barındıran içerik.
Irkçı hoşgörüsüzlükle ilişkili veya herhangi bir bahis, grup veya kuruluş aleyhinde propaganda yapar nitelikteki içerik.
Aşırı küfür.
Korsanlık faaliyeti/program kırma ile ilgili içerik.
Kumarla veya kumarhanelerle ilgili içerik.
Yasa dışı uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma araçlarıyla ilgili içerik.
Bira veya diğer alkollü içki satışı.
Tütün veya mamulü ürün satışı.
Reçeteli ilaçların satışı.
Silah veya mühimmat satışı (ör. ateşli silahlar, ateşli silah parçaları, dövüş bıçakları, şok silahları).
Markalı ya da diğer ürünlerin kopyaları veya taklitleri olan ürünlerin satışı.
Tez veya öğrenci ödevlerinin satışı ya da dağıtımı.
Reklamların veya tekliflerin tıklanması, arama yapılması, web sitelerinde gezinilmesi ya da elektronik posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan programlarla ilgili içerik.
Yasadışı, yasadışı etkinlikleri teşvik eden, başkalarının yasal haklarını ihlal eden başka herhangi bir içerik.

Sitemiz, sayfalarından farklı internet adreslerine bağlantı vermektedir. Sitemizden sağlanan bağlantı, bağlantı verilen sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” kapsamında değerlendirilmektedir.

Google Analytics

Bu web sitesi, Google, Inc. tarafından sağlanan web analiz hizmetini kullanmaktadır. Web sitemizi kullandığınızda, bu kullanım hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızda üretilen, çerez adı verilen bir metin dosyasında saklanır.

Web sitemizi ziyaret etmenizle ilgili tüm veriler genellikle ABD’de bulunan bir Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır. Google bu verileri web analiz hizmetleri için kullanır ve oluşturduğu raporları web sitemizle paylaşır.

Eğer isterseniz tarayıcınızda bulunan “çerez” ayarları ile çerezlerin oluşmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr bağlantısında bulunan eklentiyi bilgisayarınıza kurarak bu saklanan çerezlerde bulunan kişisel verilerinizin Google tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Verilerinizin güvenliğini koruma ve Google Analytics hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
http://www.google.com/analytics/terms/tr.html veya https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr

Google Analytics’te AdWords’tan gelen çerezleri de web analizi yapmak için kullanıyoruz. Bunun dışında kalmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:
http://www.google.com/settings/ads/onweb?hl=tr

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü şahıs bağlantısına tıklarsanız, o üçüncü şahsın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.
Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.
Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bu internet sitesini ziyaret edenler yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz: • E-posta: [email protected]